Legio I Italica

I Cohors Thracum

Основаната през 2005-та година в гр. Свищов група за исторически възстановки към Съвета по туризъм включва в състава си:

За повече информация:
Стефан Проданов
st.prodanov@gmail.com
+359 886 648040
facebook.com/legioiitalica.bg
facebook.com/eagleonthedanube